2020-08-30

آموزش درست کردن ماش پلو خوشمزه به روش ستی ایرانی

آموزش درست کردن ماش پلو خوشمزه به روش ستی ایرانی آموزش درست کردن ماش پلو آموزش درست کردن ماش پلو خوشمزه به روش ستی ایرانی که با توجه به طبع گرم ماش، معمولا در فصول سرد سال سرو می شود. مرحله اول برای تهیه ماش پلو خوشمزه ابتدا ماش را به مدت حداقل ۱۲ ساعت…