2021-01-15

آموزش درست کردن مربای خرمالو با طعم عالی و رنگی زیبا

آموزش درست کردن مربای خرمالو با طعم عالی و رنگی زیبا آموزش درست کردن مربای خرمالو آموزش درست کردن مربای خرمالو با طعم عالی و رنگی زیبا که در فصل پاییز و زمستان با مغزیجات دلخواه مانند مغز بادام و پسته تهیه میشود. مرحله اول برای تهیه مربای خرمالوی خوشرنگ ابتدا ، خرمالو ها را…