2020-10-26

آموزش درست کردن نان کره ای مخصوص به روش تبریزی

آموزش درست کردن نان کره ای مخصوص به روش تبریزی آموزش درست کردن نان کره ای آموزش درست کردن نان کره ای مخصوص به روش تبریزی که میتوان در وعده صبحانه یا عصرانه به همراه عسل و مربا سرو نمود. مرحله اول برای تهیه نان کره ای صبحانه ابتدا خمیر مایه فوری را ، به…