2020-08-04

آموزش درست کردن نخود پلو خوشمزه و مجلسی به روش ویژه و جدید

آموزش درست کردن نخود پلو خوشمزه و مجلسی به روش ویژه آموزش درست کردن نخود پلو آموزش درست کردن نخود پلو خوشمزه و مجلسی به روش ویژه که در تهیه آن از نخود فرنگی استفاده میشود که در ادامه می توانید به روش سنتی مشاهده کنید. مرحله اول برای تهیه نخود پلو مجلسی ابتدا برنج…