2020-12-04

آموزش درست کردن پف پفی خوش رنگ با روش مخصوص

آموزش درست کردن پف پفی خوش رنگ با روش مخصوص آموزش درست کردن پف پفی آموزش درست کردن پف پفی خوش رنگ با روش مخصوص که در تهیه آن از ژله های رنگی و پودر نارگیل استفاده می شود. مرحله اول برای تهیه پف پفی خوشمزه و رنگی ابتدا ژله را ، به همراه آب…