2020-10-26

آموزش درست کردن پلو مخلوط خوش طعم به سبک اصیل مشهدی

آموزش درست کردن پلو مخلوط خوش طعم به سبک اصیل مشهدی آموزش درست کردن پلو مخلوط آموزش درست کردن پلو مخلوط خوش طعم به سبک اصیل مشهدی که ادویه پلویی از طعم دهنده های اصلی در این دستور پخت است. مرحله اول برای تهیه پلو مخلوط خوشمزه ابتدا پیاز را به صورت خلالی خرد می…