2020-11-26

آموزش درست کردن پوآچا گوشت مخصوص به سبک ترکی

آموزش درست کردن پوآچا گوشت مخصوص به سبک ترکی آموزش درست کردن پوآچا گوشت آموزش درست کردن پوآچا گوشت مخصوص به سبک ترکی که در آخر میتوان با سس دلخواه آن را سرو نمود. مرحله اول برای تهیه پوآچا گوشت ابتدا شیر را به همراه ماست ، و تخم مرغ ۲۰ دقیقه جلوتر از داخل…