2020-10-14

آموزش درست کردن پیتزا تابه ای مخصوص به سبک ترکی

آموزش درست کردن پیتزا تابه ای مخصوص به سبک ترکی آموزش درست کردن پیتزا تابه ای آموزش درست کردن پیتزا تابه ای مخصوص به سبک ترکی به همراه دستور تهیه خمیر پیتزا که در صورت نداشتن فر یا تستر میتوان به راحتی در تابه آن را تهیه کرد. مرحله اول برای تهیه پیتزا تابه ای…