2020-11-06

آموزش درست کردن چیکن تیکا ماسالا مخصوص به سبک هندی

آموزش درست کردن چیکن تیکا ماسالا مخصوص به سبک هندی آموزش درست کردن چیکن تیکا ماسالا آموزش درست کردن چیکن تیکا ماسالا مخصوص به سبک هندی که میتوان به همراه نان تازه یا برنج کته میل نمود. مرحله اول برای تهیه چیکن تیکا ماسالای هندی ابتدا ، گوشت مرغ را به صورت تکه های کوچک…