2020-11-07

آموزش درست کردن کباب سینی یا کیلیس تاوا مخصوص به سبک ترکی

آموزش درست کردن کباب سینی یا کیلیس تاوا مخصوص به سبک ترکی آموزش درست کردن کباب سینی آموزش درست کردن کباب سینی یا کیلیس تاوا مخصوص به سبک ترکی که از گوشت و سبزیجات دلخواه تهیه می شود. مرحله اول برای تهیه کباب سینی ترکیه ای ابتدا فلفل قرمز، سیر و پیاز را با رنده…