2021-01-09

آموزش درست کردن یرالما یومورتا تنوری به سبک تبریزی

آموزش درست کردن یرالما یومورتا تنوری به سبک تبریزی آموزش درست کردن یرالما یومورتا آموزش درست کردن یرالما یومورتا تنوری به سبک تبریزی که همان سیب زمینی و تخم مرغ تنوری است و میتوان با نان لواش سرو نمود. مرحله اول برای تهیه یرالما یومورتا به روش تبریزی ابتدا ، سنگ های نان را از…