2022-07-21

شقاق یا زخم مقعد چیست؟

شقاق یا زخم مقعد چیست؟ بیماری شقاق (فیشر) یا همان زخم مقعد بیماری نسبتا شایع است که تقریباً از هر سه نفر یک نفر به آن مبتلا است. این بیماری مزمن باید سریع و فوری درمان شود. در غیر این صورت ممکن است، عوارض ناخوشایند این بیماری ظاهر شوند. مهمترین علت شقاق یبوست مداوم و…