2022-01-16

دلنوشته سوزناک بهرام رادان در پی درگذشت پدرش در ۲۵ دی ۱۴۰۰ + عکس

دلنوشته سوزناک بهرام رادان در پی درگذشت پدرش در ۲۵ دی ۱۴۰۰ + عکس دلنوشته سوزناک بهرام رادان در پی درگذشت پدرش در ۲۵ دی ۱۴۰۰ که عکس متن نوشته آنچه بهرام رادان در فراق پدرش نوشته است را آورده ایم. بهرام رادان در فراق پدرش نوشت: در بستر بیماری و رنجوری روزهای آخر چنان…