2022-01-28

درگذشت محمدعلی فرخیان هم دوره جهان پهلوان تختی + دلیل فوت

درگذشت محمدعلی فرخیان هم دوره جهان پهلوان تختی + دلیل فوت درگذشت محمدعلی فرخیان هم دوره جهان پهلوان تختی که دارنده مدال‌ نقره جهان در رشته کشتی آزاد و همدوره جهان پهلوان تختی فوت کردند. محمدعلی فرخیان، قهرمان و پیشکسوت شیرازی کشتی ایران و دارنده مدال‌های نقره جهان و نقره بازی‌های آسیایی در رشته کشتی…