2022-03-08

آخرین جزئیات دریافت وام قرض الحسنه مسکن در سال ۱۴۰۱ چیست

آخرین جزئیات دریافت وام قرض الحسنه مسکن در سال ۱۴۰۱ چیست آخرین جزئیات دریافت وام قرض الحسنه مسکن در سال ۱۴۰۱ چیست که نمایندگان مجلس تصویب کردند بانک مرکزی، وام قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن را بنا به درخواست خانواده، با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به صورت مشروط فراهم…