2022-09-27

حرکت زشت مهدی طارمی هنگام تعویض با سردار آزمون در بازی با سنگال

حرکت زشت مهدی طارمی هنگام تعویض با سردار آزمون در بازی با سنگال حرکت زشت مهدی طارمی هنگام تعویض با سردار آزمون در بازی با سنگال که در حالی که گفته می‌ شد سردار آزمون مصدوم است، او در نیمه دوم دیدار ایران با سنگال به زمین رفت و با ضربه سری تماشایی گل تساوی…