2022-02-14

آخرین اخبار سویه جدید کرونا به نام دلتاکرون در انگلیس ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

آخرین اخبار سویه جدید کرونا به نام دلتاکرون در انگلیس ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ آخرین اخبار سویه جدید کرونا به نام دلتاکرون در انگلیس ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ که انگلیس وجود سویه ترکیبی جدید حاصل از سویه‌های دلتا و اُمیکرون کرونا را رسما تأیید کرد. مقامات انگلیس به طور رسمی تأیید کردند سویه «دلتاکرون» که ترکیب سویه‌های…