2021-03-08

دستگیری حمید صفت به جرم قتل ۱۸ اسفند ۹۹ + دلیل بازداشت حمید صفت خواننده

دستگیری حمید صفت به جرم قتل ۱۸ اسفند ۹۹ + دلیل بازداشت حمید صفت خواننده دستگیری حمید صفت دستگیری حمید صفت به جرم قتل ۱۸ اسفند ۹۹ که دلیل بازداشت حمید صفت خواننده پس از دادگاه امروز صبح و دفاعیات وکلای این خواننده حکم بازداشت صادر شد. حمید صفت بازداشت شد! به گزارش خبرنگار هنر:…