2022-09-04

دلیل بازداشت مکارم شیرازی ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ چه بوده است ؟

دلیل بازداشت مکارم شیرازی ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ چه بوده است ؟ دلیل بازداشت مکارم شیرازی ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ چه بوده است ؟ که در ادامه جزییات تازه از بازداشت مکارم شیرازی را بیان کرده ایم. آرمان امروز: اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار در واکنش به بازداشت مشاور و بازرس ویژه وزیر راه و شهر سازی…