2020-08-30

فیلم زیر گرفتن عزاداران حسینی توسط پژو ۴۰۵ در شهرک قدس شب تاسوعا ۹۹

فیلم زیر گرفتن عزاداران حسینی توسط پژو ۴۰۵ در شهرک قدس شب تاسوعا ۹۹ فیلم زیر گرفتن عزاداران حسینی فیلم زیر گرفتن عزاداران حسینی توسط راننده پژو ۴۰۵ در شهرک قدس شب تاسوعا ۹۹ کلیپ دلخراش از صحنه زیرگرفتن دسته زنجیر زنی توسط فرد خاطی در شهرقدس می بینید. کلیپ منتشر شده مربوط به توقف…