2022-11-14

آیا بزودی اینستاگرام رفع فیلتر خواهد شد ؟

آیا بزودی اینستاگرام رفع فیلتر خواهد شد ؟ آیا بزودی اینستاگرام رفع فیلتر خواهد شد ؟ که اکنون و در پی آرام‌ شدن فضای کشور، به‌ نظر می‌ رسد که زمان تصمیم‌ گیری برای تعیین تکلیف مردم، کسب‌ و کارها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات فرا رسیده است. مردم در برزخ فیلتر بودن و نبودن…