2022-02-12

بهترین راهنمای خرید رنگ ترکیبی

بهترین راهنمای خرید رنگ ترکیبی آیا اطلاعاتی درباره رنگ ترکیبی دارید؟ انتخاب یک رنگ مناسب، مهم ترین عامل در ایجاد یک دکوراسیون جذاب است. رنگ ها دارای سه دسته، رنگ های اصلی (خالص)، رنگ های فرعی (ثانویه) و رنگ های ترکیبی (درجه سوم) هستند. رنگ های اصلی (خالص)، رنگ هایی هستند که با استفاده از…