2022-04-17

کاهش سن روسپی گری در ایران سال ۱۴۰۱ + دلایل و آسیب های آن

کاهش سن روسپی گری در ایران سال ۱۴۰۱ + دلایل و آسیب های آن کاهش سن روسپی گری در ایران سال ۱۴۰۱ که دلایل و آسیب های آن را روزنامه شرق در گزارشی به بررسی موضوع زنان و دختران فراری که به آسیب های مختلفی دچار شده‌ اند پرداخته است. این روزنامه نوشت: * زندگی…