2021-12-18

دلیل به کما رفتن زهرا چخماقی خبرنگار ۲۰:۳۰ و بستری شدن زهرا چخماقی

دلیل به کما رفتن زهرا چخماقی خبرنگار ۲۰:۳۰ و بستری شدن زهرا چخماقی دلیل به کما رفتن زهرا چخماقی خبرنگار ۲۰:۳۰ و بستری شدن زهرا چخماقی که زهرا جخماقی بعد از کما رفتن به هوش اومده، اما پزشکان اعلام کردند که سطح هوشیاری وی پایین است. گزارشگر «۲۰:۳۰» چرا به کما رفت؟ همسر زهرا چخماقی…