2022-04-03

قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد + افزایش قیمت

قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد + افزایش قیمت قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد که قیمت زولبیا و بامیه در واحدهای درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان و در واحدهای درجه دو کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید. مهر:علی بهره‌مند در مورد قیمت زولبیا…