2022-07-28

آشنایی با انواع سایبان ها

آشنایی با انواع سایبان ها سایبان چتری که با نام سایه‌بان ویلایی یا چتر ویلایی نیز شناخته می‌شود، به لحاظ شکل ظاهری به دودسته اصلی تقسیم می‌شود. سایبان چتری پایه کنار و همچنین سایبان چتری پایه وسط. هرکدام از انواع چتر ویلایی دارای ابعاد متنوعی هستند. رایج‌ترین ابعاد برای چتر ویلایی ۳ و ۴ متر…