2022-05-17

آدرس سایت سامانه یکپارچه فروش خودرو سایپا و ایران خودرو

آدرس سایت سامانه یکپارچه فروش خودرو سایپا و ایران خودرو آدرس سایت سامانه یکپارچه فروش خودرو سایپا و ایران خودرو که فروش خودرو از طریق سامانه فروش یکپارچه از امروز شروع شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. امروز (سه‌ شنبه ۲۷ اردیبهشت ) اولین فروش خودرو از طریق “سامانه فروش یکپارچه” انجام…