2022-05-03

فیلم سحر قریشی در کنسرت تتلو اردیبهشت ۱۴۰۱ + فحش ناموسی امیر تتلو در کنسرت

فیلم سحر قریشی در کنسرت تتلو اردیبهشت ۱۴۰۱ + فحش ناموسی امیر تتلو در کنسرت فیلم سحر قریشی در کنسرت تتلو اردیبهشت ۱۴۰۱ که در این کنسرت در استانبول ترکبه فحش ناموسی امیر تتلو در کنسرت جلوه ای زننده درست کرده بود. شب گذشته ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کنسرت تتلو با حواشی زیادی برگزار شد…