2022-08-24

زینب جعفری زن قطار تهران یزد سفیر شد + عکس مراسم

زینب جعفری زن قطار تهران یزد سفیر شد + عکس مراسم زینب جعفری زن قطار تهران یزد سفیر شد که عکس مراسم سفیر کشوری جهاد تبیین طرح عفاف و حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور معرفی شد. فرارو: بانوی آمر به معروف یزدی به عنوان «سفیر کشوری جهاد تبیین…