2022-11-09

دلیل کاهش قیمت ارز دیجیتال در روزهای اخیر آبان ۱۴۰۱

دلیل کاهش قیمت ارز دیجیتال در روزهای اخیر آبان ۱۴۰۱ دلیل کاهش قیمت ارز دیجیتال در روزهای اخیر آبان ۱۴۰۱ که قیمت بیت‌ کوین به کف کانال ۱۸ هزار دلار رسید؛ یعنی کمترین سطح در سه ماه گذشته آن. قیمت ارز دیجیتال قیمت بیت‌ کوین ظرف یک روز نزدیک هفت درصد کاهش پیدا کرد. صبح…