2022-05-14

سوتی عصر جدید درباره نشان دادن نماد نیوزیلند بجای کوه دماوند ایران

سوتی عصر جدید درباره نشان دادن نماد نیوزیلند بجای کوه دماوند ایران سوتی عصر جدید درباره نشان دادن نماد نیوزیلند بجای کوه دماوند ایران کوهی که به عنوان نماد ملی نیوزیلند شناخته می‌ شود، به اشتباه و به جای قله دماوند، بر روی اجرای سرودی با مضمون ملی درباره کشورمان ایران، نمایش داده شد! این…