2021-09-13

سورن گالری، منبع ساعت نیوی فورس اصل در ایران

سورن گالری، منبع ساعت نیوی فورس اصل در ایران نیوی فورس موسسه نوین و مشهور ساعت نیوی فورس که از سال ۲۰۱۲ کار خود را در حیطه ساخت ساعت های اصلی شروع کرده است و توانسته است تا به امروز احتیاجات کاربران خود را رفع نماید. این برند از تلفیق دو عبارت نیوی و فورس ایجاد شده…