2022-01-17

فیلم رقص و شادی مردم بوکان برای بارش برف ۲۶ دی ۱۴۰۰

فیلم رقص و شادی مردم بوکان برای بارش برف ۲۶ دی ۱۴۰۰ فیلم رقص و شادی مردم بوکان برای بارش برف ۲۶ دی ۱۴۰۰ که تصاویری از رقص و شادمانی مردم بوکان به دنبال بارش برف ۶۰ سانتی متری در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شده که با استقبال کاربران مواجه شده است. بوکان شهری در…