2020-08-09

بازی کردن جواد خیابانی در فیلم بعد از اتفاق به تهیه کنندگی شهاب حسینی

بازی کردن جواد خیابانی در فیلم بعد از اتفاق به تهیه کنندگی شهاب حسینی جواد خیابانی در فیلم بعد از اتفاق جواد خیابانی، گزارشگرِ شهرآوردِ «بعد از اتفاق» به کارگردانی پوریا حیدری اوره و تهیه‌کنندگی شهاب حسینی شد. «بعد از اتفاق» فیلمی به کارگردانی پوریا حیدری اوره و تهیه‌کنندگی شهاب حسینی است. شهاب حسینی ستاره…