2020-08-05

عکس صبا سلیمی بازیکن لژیونر فوتبال ایرانی تیم مارشال باکو آذربایجان

عکس صبا سلیمی بازیکن لژیونر فوتبال ایرانی تیم مارشال باکو آذربایجان عکس صبا سلیمی عکس صبا سلیمی بازیکن لژیونر فوتبال ایرانی تیم مارشال باکو آذربایجان که دختر ۲۳ ساله فوتبال ایران، «صبا سلیمی» که با تیم مارشال باکو آذربایجان قرارداد بست. اطلاعات بیشتری از این خبر هنوز منتشر نشده است. عقد قرارداد صبا سلیمی با…