2021-02-05

فیلم حرف های بهروز افخمی درباره کرونا در جشنواره فیلم فجر و وحشت آمریکا

فیلم حرف های بهروز افخمی درباره کرونا در جشنواره فیلم فجر و وحشت آمریکا فیلم حرف های بهروز افخمی فیلم حرف های بهروز افخمی درباره کرونا در جشنواره فیلم فجر و وحشت آمریکا که ایشون میگن این برنامه وحشت رو آمریکا ساخته و ما کاسه داغ تر از آش شدیم! بهروز افخمی کارگردان سینما: تعطیل…