2020-10-22

فیلم کتک زدن زن آبادانی توسط مامور نگهبان تاسسیات نفت آبادان از شایعه تا واقعیت

فیلم کتک زدن زن آبادانی توسط مامور نگهبان تاسسیات نفت آبادان از شایعه تا واقعیت فیلم کتک زدن زن آبادانی فیلم کتک زدن زن آبادانی توسط مامور نگهبان تاسسیات نفت آبادان از شایعه تا واقعیت که در این ویدیو منتشر شده دختر جوانی مورد ضرب و شتم مامور نگهبانی قرار می گیرد. زین ‌العابدین موسوی،…