2022-01-19

عروسی جان سینا با شهرزاد شریعت زاده + عکس ازدواج جان سینا با دختر ایرانی

عروسی جان سینا با شهرزاد شریعت زاده + عکس ازدواج جان سینا با دختر ایرانی عروسی جان سینا با شهرزاد شریعت زاده عروسی جان سینا با شهرزاد شریعت زاده و عکس ازدواج جان سینا با دختر ایرانی که قهرمان کشتی کج جهان با مهندس ایرانی مقیم کانادا ازدواج کرده اند. چند ساعت پیش جان سینا…