2020-08-01

بازگشت مهرداد پولادی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران + علت بازداشت

بازگشت مهرداد پولادی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران + علت بازداشت بازگشت مهرداد پولادی بازگشت مهرداد پولادی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و علت بازداشت او را در سایت کاشمر سلام مشاهده میکنید. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مهرداد پولادی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران در صورت…