2021-09-24

درگذشت علی لندی نوجوان شجاع و فداکار ایذه ای ۲ مهر ۱۴۰۰ + دلیل

درگذشت علی لندی نوجوان شجاع و فداکار ایذه ای ۲ مهر ۱۴۰۰ + دلیل درگذشت علی لندی نوجوان شجاع و فداکار ایذه ای ۲ مهر ۱۴۰۰ که علی لندی، نوجوان شجاع و فداکار ایذه ای بعد از چند روز بستری در بیمارستان به دلیل سوختگی شدید فوت کرد. در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از…