2021-09-21

دلیل خودکشی شاهرخ غلامرضا پور فوتبالیست بوشهری هم بازی مهدی طارمی

دلیل خودکشی شاهرخ غلامرضا پور فوتبالیست بوشهری هم بازی مهدی طارمی دلیل خودکشی شاهرخ غلامرضا پور دلیل خودکشی شاهرخ غلامرضا پور فوتبالیست بوشهری هم بازی مهدی طارمی که شاهرخ غلامرضاپور مهاجم بوشهری و همبازی مهدی طارمی در ایرانجوان شب گذشته پس از انتشار پستی در صفحه شخصی، دست به خودکشی زد و متاسفانه جان باخت….