2022-09-10

افشاگری آناهیتا همتی از همسرش الکساندر جی ریوسا Alexander Jriosa

افشاگری آناهیتا همتی از همسرش الکساندر جی ریوسا Alexander Jriosa افشاگری آناهیتا همتی از همسرش الکساندر جی ریوسا Alexander Jriosa که در ادامه ضمن قرار دادن صحبت های آناهیتا همتی عکس های وی را نیز قرار داده ایم. همسر سابق آناهیتا همتی آناهیتا همتی، بازیگر مشهور، که تصور می شد تاکنون ازدواج نکرده است، برای…