2022-01-13

زندگینامه مجید شاپوری برنامه جوکر با لپ های باد کرده + بیوگرافی مجید شاپوری

زندگینامه مجید شاپوری برنامه جوکر با لپ های باد کرده + بیوگرافی مجید شاپوری زندگینامه مجید شاپوری برنامه جوکر با لپ های باد کرده که بیوگرافی و عکس های مجید شاپوری را نیز در ادامه قرار داده ایم. مجید شاپور متولد ۱۳۳۹ در چالوس یکی از تقلید صدا در ایران می باشد که به عنوان…