2022-01-15

بیماری های جدیدی که در اثر مصرف بیش از حد غذاهای فست فودی رخ می دهد

بیماری های جدیدی که در اثر مصرف بیش از حد غذاهای فست فودی رخ می دهد بیماری های جدیدی که در اثر مصرف بیش از حد غذاهای فست فودی رخ می دهد که نتایج یک بررسی جدید بیانگر بروز یک بیماری جدی در اثر مصرف فست‌ فود و غذا‌های فرآوری شده است. نتایج یک بررسی…