2021-12-19

غذای سرد یا غذای گرم کدام یک برای بدن بهتر خواهد بود ؟

غذای سرد یا غذای گرم کدام یک برای بدن بهتر خواهد بود ؟ غذای سرد یا غذای گرم کدام یک برای بدن بهتر خواهد بود ؟ که محققان دریافته‌ اند، کسانی که غذا‌های سرد را به غذا‌های گرم ترجیح می‌ دهند معمولاً کالری بیشتری دریافت می‌ کنند. بستنی وقتی سرد است مزه‌ی شیرین تری دارد…