2020-08-12

فیلم توهین امیر قلعه نویی به موعود بنیادی فر داور بازی استقلال : سرتا پاتون لجنه

فیلم توهین امیر قلعه نویی به موعود بنیادی فر داور بازی استقلال فیلم توهین امیر قلعه نویی فیلم توهین امیر قلعه نویی به موعود بنیادی فر داور بازی استقلال و سپاهان در جام حذفی کشور که با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال تهران پایان یافت گفت سرتا پاتون لجنه. امیر قلعه نویی مربی…