2021-02-18

لیله الرغائب یا شب آرزوها چگونه شبی است + فضیلت شب آروزها یا لیله الرغائب

لیله الرغائب یا شب آرزوها چگونه شبی است + فضیلت شب آروزها یا لیله الرغائب لیله الرغائب یا شب آرزوها لیله الرغائب یا شب آرزوها اولین شب جمعه ماه رجب است و در وصفش فضیلت های بسیاری را برشماردند. گویند در لیله الرغائب یا شب آرزوها درهای رحمت الهی به سوی زمینیان گشوده شده است…