2022-09-14

درگذشت ایرنه پاپاس بازیگر زن نقش هند جگرخوار سریال محمد رسول الله

درگذشت ایرنه پاپاس بازیگر زن نقش هند جگرخوار سریال محمد رسول الله درگذشت ایرنه پاپاس بازیگر زن نقش هند جگرخوار سریال محمد رسول الله که بازیگر فیلم های «محمدرسول الله» (الرساله)، «زوربای یونانی»، «توپ های ناوارون» و «زد» در ۹۶ سالگی از دنیا رفت. خبرگزاری صبا: بازیگر فیلم های «محمدرسول الله» (الرساله)، «زوربای یونانی»، «توپ…