2022-04-26

درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن شاعر و نویسنده ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ + دلیل فوت

درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن شاعر و نویسنده ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ + دلیل فوت درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن شاعر و نویسنده ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ که دلیل فوت دکتر ندوشن ضعف و از پا افتادگی و دو روز کسالت ذکر شده است. ایسنا: محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده و چهره فرهنگی پیشکسوت در ۹۶ سالگی در کانادا از…