2020-09-12

درگذشت طیفور بطحایی نویسنده و فیلم ساز ۲۲ شهریور ۹۹ + دلیل فوت طیفور بطحایی

درگذشت طیفور بطحایی نویسنده و فیلم ساز ۲۲ شهریور ۹۹ + دلیل فوت طیفور بطحایی درگذشت طیفور بطحایی درگذشت طیفور بطحایی نویسنده و فیلم ساز ۲۲ شهریور ۹۹ و دلیل فوت طیفور بطحایی که دقایقی پیش خبر مرگ ایشان در فضای مجازی منتشر شد و واکنش هایی داشت. «طیفور بطحایی» نویسنده و فیلم‌ ساز چپ…